Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

30. 4. proběhne ve třídách čarodejnický rej. Masky vítány!

carodej.jpg

 

Od 26. 4. 2021 se provoz mateřské školy vrací do běžného režimu od 6.30-16.30. Prosíme rodiče, aby svým dětem přihlásili stavu. 

Provoz v přední budově:

- třída Kapiček od 6.30 do 15.30 (od 15.30 budou děti ve třídě Sluníček)

- třída Sluníček od 7.30 do 16.30

Provoz v zadní budově:

- třída Bublinek od 6.30 do 16.00

- třída Hvězdiček od 7.00. do 16.00

(od 16.00 budou děti ze zadní budovy ve třídě Sluníček)

Provoz v třídy Školáčků:

od 6.30 do 7.25 ve třídě Bublinek

od 7.25 do 13.30 ve třídě Školáčků

od 13.30 do 16.00 jsou děti rozděleny do zadní budovy

(od 16.00 budou děti ze zadní budovy ve třídě Sluníček)

 

Mateřská škola se dne 12. 4. 2021 na základě vládního rozhodnutí otevřela prozatím pouze pro děti předškolního věku a  mladší děti rodičů vybraných profesí.  Protože více než polovina dětí běžně docházejících do MŠ stále zůstává doma, rozhodli jsme se, že budeme i nadále pokračovat na přípravě materiálů a inspirací, které Vám budou k dispozici na již fungujících odkazech. 

Společnou nabídku aktivit pro Sluníčka a Kapičky naleznete zde:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SYsB4NqiRpO3mtgYqLsA_JQeDQFxZBkP

Nabídka pro nepřítomné děti z třídy Školáčků, Bublinek a Hvězdiček bude nadále přístupná na Google Classroom - Na učebně, která je již zprovozněná půl roku.

Vážení rodiče,
neváhejte a přijďte si s dětmi projít část zahrady mateřské školy, na níž jsme připravili veselé "úkoly" a malé překvapení. Zahrada je otevřená a volně přes den přístupná. 

Přejeme Vám krásné Velikonoce. Kolektiv učitelek a provozních. 
IMG_20210330_203022.jpg

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR přijala dne 26.3.2021 krizová opatření, kterým prodloužila účinnost krizového opatření č.200, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení;
- znamená to, že se prodlužuje dosavadní stav a MŠ budou do 11.4.2021 PLOŠNĚ UZAVŘENY.

Dále MŠMT předpokládá, že se:
- od 12.4.2021 budou mateřské školy otevírat pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. pro předškoláky,a to ve skupinách maximálně po 15 dětech;
- pro všechny účastníky vzdělávání, tj.pro děti, zaměstnance i rodiče bude povinná ochrana úst a nosu respirátory, u dětí zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou) splňující standardy MO MZd.;
- pro děti i zaměstnance bude povinné neinvazivní testování 

MŠMT rovněž přislíbilo dodat školám v blízké době aktualizovaný souhrn metodických materiálů k testování a další potřebné informace k otevírání škol. Jakmile nám budou tyto informace poskytnuty, budeme Vás informovat.

Pro rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření školy, se od 1. března 2021 nic nemění a stále mají nárok na tzv. krizové ošetřovné. Na přiloženém odkazu to lze vyplnit elektronicky.

Kdy a jak podat žádost o ošetřovné za měsíc březen?

Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje (stejně jako v předchozích měsících).

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost také dětem v mateřské škole. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Zákonní zástupci vyplní Žádost o odklad školní docházky a podají ji od 1. 4. do 15. 4. 2021 elektronicky nebo doručením do schránky základní školy.

Žádostí o odklad je dítěti v mateřské škole automaticky místo podrženo či rezervováno až do doby, než doloží níže vypsané náležitosti. 

Třídní učitelky po vzájemné dohodě se zákonným zástupcem vyplní dokument Sdělení mateřské školy o dítěti a do konce února jej odešlou do pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje. Po té si zákonní zástupci vyčkají na termín, který od poradny obdrží (vyšetření jsou plánována zpravidla od dubna do konce května). 

Pro odklad je nutné doložit do kanceláře či schránky ZŠ

- Zprávu z PPP Královéhradeckého kraje

- Doporučení odkladu od dětského pediatra.

Pokud se zákonní zástupci na základě zprávy z PPP rozhodnou, že jejich dítě do 1. třídy nastoupí, vyplní dodatečně Žádost ke přijetí do ZŠ a předají ji v kanceláři ZŠ a tuto skutečnost sdělí třídním učitelkám MŠ.

 

IMG_20210221_191822.jpg

„Malý záchranář“ (třída Bublinky, Školáčci - 17. 2., třída Hvězdičky 18. 2).

Co se děti v rámci projektového dne naučí a prakticky si vyzkouší?

  • správně reagovat v nenadálé situaci - jak nepanikařit, jak se zklidnit,
  • jak přivolat pomoc adekvátně vzhledem ke svému věku,
  • základní obvazové techniky, které jsou v první pomoci důležité a efektivní,
  • na resuscitačních figurínách si vyzkouší prakticky:záklon hlavy, nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku),práci s automatickým externím defibrilátorem.

„Bacilů se nebojíme, my si s nimi poradíme“ (třída Sluníčka - 17. 2., třída Kapičky - 18. 2.)

V dnešní době velmi aktuální téma, zaměřené hlavně na prevenci a správné hygienické návyky.

Co se děti v rámci projektového dne naučí a prakticky si vyzkouší?

  • co jsou to viry a bakterie, jak vypadají, jak nám mohou ublížit, nebo pomoci,
  • pochopení pojmů zdraví a nemoc,
  • jak se správně chovat, pokud jsme sami nemocní,
  • preventivní hygienické návyky - správné mytí rukou, jak správně zakrývat ústa a nos přikýchání a kašli, včetně nácviku těchto aktivit s písničkou, v rámci praktického nácviku si děti "strčí ruce" do speciálního přístroje, který jim ukáže, kde mají na rukou nejvíce bakterií.

Pro děti jsou nachystané na závěr diplomy, omalovánky, odměna. Vše probíhá formou hry, nácviku.