Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás informovat, že připravujeme nové webové stránky mateřské školy. V současné době se tvoří vizuální podoba. 

Nabídka kroužků a aktivit v MŠ pro školní rok 2023 - 2024 (od 2. 10. do 31. 5.)

Nadstandartní aktivity jsou nabízeny jakou součást ŠVP a jsou realizovány učitelkami MŠ •  Říkej, mluv a povídej (p. uč. Jelínková, každé pondělí od 12:30 – 13:15 h.) 
•  Šikovné ručičky (p. uč. Maršíková, každé liché úterý od 12:30 – 13:30 h.)
•  Chytří stavitelé (p. uč. M. Adamkovičová, každou lichou středu od 12:15 – 13:15 h.)  
•  Hravostí k sobě (p. asistentka D. Bašová, každé sudé úterý od 13.30 – 14.15  h. ve třídě Školáčků) 
•  Logopedická depistáž pro děti (předškoláci září, říjen, děti starší 4 let v listopadu)

Placené kroužky•  Výtvarný kroužek pro talentované děti – pod vedením p. uč. A. Rychtaříkové (každou středu od 15.00 – 16.20 h.)
•  Zpěváček - pěvecký sboreček  - pod vedením p. uč. Hlavaté (každý čtvrtek od 15:30 – 16:20 h.)

Přihlašovat je možné do kroužků a aktivit online od středy 13. 9. od 16 h. (dítě je možné přihlásit pouze na jednu bezplatnou aktivitu). 

Na VV kroužek p. učitelka upřednostňuje děti s VV nadáním a na aktivitu Říkej, mluv a povídej se vybírají děti na základě logopedické depistáže provedené logopedickou asistentkou. Upřednostňujeme děti s logopedickými vadami. 

pozn.  Malí stavitelé, Říkej mluv a povídej, VV kroužek - kapacita je 12 dětí, Šikovné ručičky - 10 dětí. V případě velkého zájmu bude upřednostněno starší dítě před mladším. 

Setkání předškoláků v ZŠ (jedno zábavné odpoledne pro děti, které půjdou od září do školy). 

 

Úplata - 500 Kč měsíčně

Úplata stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Měsíční výše úplaty činí 500 Kč za dítě v měsících září až červen a 250 Kč za měsíc červenec.

Platby plaťte převodem - měsíčně, 2x ročně za období září až prosinec (2 000 Kč) do 15. 9., za období leden – červenec (3 250 Kč) do 15. 1. nebo jednorázově 5 250 Kč. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.

(VS= číslo bylo zasáno/předáno, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

 

Platba do fondu aktivit a akcí – týká se pouze dětí, které neplatí úplatu 

Tato platba se týká pouze předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Z fondu budou hrazena divadla, hvězdárna, výlety, doprava, vstupné atp.). Roční poplatek 1000 Kč pošlete jednorázově do 15. 9. 

(VS= číslo bylo zasáno/předáno, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 46 Kč, nad 6 let 57 Kč.

(VS= pořadové číslo strávníka - přidělí ŠJ, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída) 

Číslo účtu: 192533046/0300

 

Platba do Klubu rodičů - 500 Kč ročně 

Tato platba jde na akce v MŠ pro děti (Mikuláš, Ježíšek, karneval, Velikonoce, rozloučení se školním rokem apod.), pracovní sešity, pomůcky, knížky pro předškoláky...(viz webové stránky podkapitola Pro rodiče/Klub rodičů). Platbu posílejte jednorázově do 15. 9.

(SS = číslo třídy (1-5), KS 0558, poznámka pro příjemce: jméno dítěte)

číslo účtu klubu: 2200884102/2010

Čísla tříd: 1 – Sluníčka, 2 – Kapičky, 3 – Bublinky, 4 – Hvězdičky, 5 - Školáčci

 

 

Přijmeme učitelku mateřské školy 

Popis pozice: částečný pracovní úvazek 79,03%, 9. platová třída
Nástup: 25. 8. 2023 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Moravcová 

Email: ms@zscernilov.cz (na tuto adresu posílejte životopis). 

Telefon: 495432081 (provolba 24 nebo 20) 

Požadujeme plnou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání dle zákona č.563/2004 Sb..

 

Přijmeme školního asistenta do MŠ

Popis pozice: částečný úvazek - 0,4 %, 16 hodin týdně (od 7.30 hod.), 8. platová třída, délka pracovního poměru 12 měsíců

Nástup od 4. 9. 2023

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Moravcová 

Email: ms@zscernilov.cz (na tuto adresu posílejte životopis).

Telefon: 495432081 (provolba 24 nebo 20) 

Na pozici školní asistent poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětem v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo při akcích školy, pomoci při oblékání. Dále vykonává např. organizační činnosti při stravování, podporuje děti při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka. 

Požadujeme pedagogické vzdělání nebo absolvovaný kurz asistenta pedagoga.

Uchazeč dosahuje na tuto kvalifikaci:

středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským
a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga;středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga

 

Vážení rodiče, 

zvememe Vás na rodičovské schůzky do tříd mateřské školy. Prosíme Vás, abyste si udělali čas a dostavili se bez dětí. Děkujeme. 

Kapičky - 5.9.2023 od 16.00 hod.

Školáčci - 6.9.2023 od 16:00 hod.

Hvězdičky - 7. 9. 2023 od 16 hod.

Bublinky - 12. 9. 2023 od 16 hod.

Sluníčka - 20.9.2023 od 16 hod.

Prázdninový provoz pro přihlášené děti ze třídy Sluníček, Kapiček a dětí z MŠ Číbuz bude ve třídě Sluníček (6:30 - 16:30).

 

Prázdninový provoz pro přihlášené děti ze třídy Hvězdiček, Bublinek a Školáčků bude ve třídě Hvězdiček (6:30 - 16 hod., od 16 hod. - třída Sluníček).

Seznamy rozdělení dětí do tříd jsou k nahlédnutí ve třídách MŠ. 

28. 6. od 9:15 hod. Proběhne pasování předškoláků na hale ZŠ. 

Vážení rodiče, 
zveme Vás na první rodičovskou schůzku nově přijatých dětí, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 16 hodin ve třídě Sluníček (v přední budově, v přízemí). 
Na schůzce Vás seznámíme se základními informacemi ze školního řádu, s provozními a organizačními záležitostmi, s postupnou adaptací dítěte v mateřské škole. 

Předáme Vám složku s informacemi a s dokumenty,  z nichž některé budeme potřebovat na schůzce vyplnit a odevzdat. Jsou to konkrétně: evidenční list dítěte, přihláška ke stravování a přihláška ke vstupu do Klubu rodičů.

Sdělíme Vám, co je dobré s dětmi před nástupem do mateřské školy procvičovat. Část schůzky bude věnovaná Vašim dotazům.Vaše účast na schůzce je nutná. V případě, že se osobně nemůžete zúčastnit, pošlete zástupce z rodiny, který Vám dokumenty a informace předá. 
Prosíme Vás, abyste přišli bez dětí. 

Děkujeme a těšíme se na setkání. 

Výsledky najdete 12. 5. v podkapitole KE STAŽENÍ.