Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Zveme rodiče nově přijatých dětí na první rodičovskou schůzku nově přijatých, která se uskuteční dne 14. 6. od 16 hodin. Schůzka se bude konat kvůli zvýšenému hygienickému opatření ve školní jídelně, kde bude možné dodržet mezi sebou stanovené rozestupy. Školní jídelna se od budov mateřské školy nachází napravo, je s nimi spojena propojovací chodbou.
Na schůzce Vás seznámíme se základními informacemi ze školního řádu, s provozními a organizačními záležitostmi, s postupnou adaptací dítěte v mateřské škole. Sdělíme Vám, co je dobré s dětmi před nástupem procvičovat. Dozvíte se, do jaké třídy vaše dítě nastoupí. Část schůzky bude věnovaná vašim dotazům.

Prosíme Vás, abyste přišli bez dětí. 

Ke stažení: https://www.zscernilov.cz/index.php/ke-stazeni-ms

 

Vážení rodiče, 

pokud jste vhodili do schránky mateřské školy nebo základní školy žádost ke přijetí Vašeho dítěte, očekávejte do dvou pracovních dnů potvrzení přijetí žádosti emailem. Potvrzení posíláme společně s přidělením registračního čísla. 

V případě, že Vám email s potvrzením přijetí do dvou pracovních dnů nebude doručen, sdělte nám prosím tuto skutečnost na adresu ms@zscernilov.cz. Snažíme se tímto upozorněním předejít situaci, která by mohla vést k neregistrované přihlášce.

Zápis do mateřské školy probíhá v období od 1. 5. - 15. 5. Na pozdějsí odevzdání žádosti nemůže být brán zřetel. Děkujeme za pochopení. 

Provoz mateřské školy o letních prázninách bude od 1. 7. - 16. 7. 2021. Lístečky pro zjištění zájmu budeme rozdávat od 30. 4. 2021

Prázdninový provoz v mateřské škole, Číbuz 16.8. – 31.8.2021, 6.15 – 16.15 hodin.

Přihlášky ke přijetí si vyzvedávejte ve třídě Hvězdičky (vyplněné odevzdávejte  nejdéle do 27. 5.)

 

Na základě rozhodnutí MŠMT se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí.

Žádost ke přijetí do mateřské školy, směrnici přijetí a podrobné informace ohledně vyhlášení zápisu najdete v podkapitole - Ke stažení. 

https://www.zscernilov.cz/index.php/ke-stazeni-ms

V dokumentu Vyhlášení zápisu je specifikováno jakým způsobem doručit Žádost ke přijetí do školy a jaké jsou povinné přílohy, které je potřeba k žádosti přiložit. Pro bližší informace si stáhněte uvedenou přílohu. 

Pro školní rok 2021/2022 je v mateřské škole 32 volných míst.

30. 4. proběhne ve třídách čarodejnický rej. Masky vítány!

carodej.jpg

 

Od 26. 4. 2021 se provoz mateřské školy vrací do běžného režimu od 6.30-16.30. Prosíme rodiče, aby svým dětem přihlásili stavu. 

Provoz v přední budově:

- třída Kapiček od 6.30 do 15.30 (od 15.30 budou děti ve třídě Sluníček)

- třída Sluníček od 7.30 do 16.30

Provoz v zadní budově:

- třída Bublinek od 6.30 do 16.00

- třída Hvězdiček od 7.00. do 16.00

(od 16.00 budou děti ze zadní budovy ve třídě Sluníček)

Provoz v třídy Školáčků:

od 6.30 do 7.25 ve třídě Bublinek

od 7.25 do 13.30 ve třídě Školáčků

od 13.30 do 16.00 jsou děti rozděleny do zadní budovy

(od 16.00 budou děti ze zadní budovy ve třídě Sluníček)

 

Mateřská škola se dne 12. 4. 2021 na základě vládního rozhodnutí otevřela prozatím pouze pro děti předškolního věku a  mladší děti rodičů vybraných profesí.  Protože více než polovina dětí běžně docházejících do MŠ stále zůstává doma, rozhodli jsme se, že budeme i nadále pokračovat na přípravě materiálů a inspirací, které Vám budou k dispozici na již fungujících odkazech. 

Společnou nabídku aktivit pro Sluníčka a Kapičky naleznete zde:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SYsB4NqiRpO3mtgYqLsA_JQeDQFxZBkP

Nabídka pro nepřítomné děti z třídy Školáčků, Bublinek a Hvězdiček bude nadále přístupná na Google Classroom - Na učebně, která je již zprovozněná půl roku.

Vážení rodiče,
neváhejte a přijďte si s dětmi projít část zahrady mateřské školy, na níž jsme připravili veselé "úkoly" a malé překvapení. Zahrada je otevřená a volně přes den přístupná. 

Přejeme Vám krásné Velikonoce. Kolektiv učitelek a provozních. 
IMG_20210330_203022.jpg

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR přijala dne 26.3.2021 krizová opatření, kterým prodloužila účinnost krizového opatření č.200, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení;
- znamená to, že se prodlužuje dosavadní stav a MŠ budou do 11.4.2021 PLOŠNĚ UZAVŘENY.

Dále MŠMT předpokládá, že se:
- od 12.4.2021 budou mateřské školy otevírat pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. pro předškoláky,a to ve skupinách maximálně po 15 dětech;
- pro všechny účastníky vzdělávání, tj.pro děti, zaměstnance i rodiče bude povinná ochrana úst a nosu respirátory, u dětí zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou) splňující standardy MO MZd.;
- pro děti i zaměstnance bude povinné neinvazivní testování 

MŠMT rovněž přislíbilo dodat školám v blízké době aktualizovaný souhrn metodických materiálů k testování a další potřebné informace k otevírání škol. Jakmile nám budou tyto informace poskytnuty, budeme Vás informovat.