Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Úplata 500 Kč měsíčně

Úplata za předškolní vzdělávání je 500 Kč měsíčně za období září – červen, v červenci úplata činí 250 Kč. Platby plaťte převodem - měsíčně, 2x ročně za období září až prosinec (2 000 Kč) do 15. 9., za období leden – červenec (3 250 Kč) do 15. 1. nebo jednorázově 5 250 Kč. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.

(VS= rodné číslo dítěte, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 38 Kč, nad 6 let 46 Kč.

(VS= pořadové číslo strávníka (přidělí ŠJ), poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída) 

Číslo účtu: 192533046/0300

 

Platba do klubu rodičů 400 Kč ročně

Tato platba jde na akce v MŠ pro děti (Mikuláš, Ježíšek, karneval, Velikonoce, rozloučení se školním rokem apod.), pracovní sešity, pomůcky, knížky pro předškoláky...(viz webové stránky podkapitola Pro rodiče/Klub rodičů). Platbu posílejte jednorázově do 15. 9.

(S = číslo třídy (1-5), KS 0558, poznámka pro příjemce: jméno dítěte)

číslo účtu klubu: 2200884102/2010

Čísla tříd: 1 - Sluníčka, 2 - Kapičky, 3 – Bublinky, 4 - Hvězdičky, 5 - Školáčci.