Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Filozofií naší školy je uspokojení potřeb dítěte v oblasti kognitivní, sociální, fyziologické a emocionální. Cílem je rozvíjet a posilovat potenciál a individualitu každého dítěte, což směřuje k pocitu tělesné, sociální a duševní pohody. Respektujeme věkové zákonitosti, individuální potřeby a rodinné tradice.  Zároveň vedeme děti k vzájemné toleranci a respektování odlišností.

Učíme děti žít v mnohotvárném, multikulturním světě a připravovat ho na to, aby se v něm dokázalo orientovat, rozhodovat, mělo pocit jistoty, zdravého sebevědomí, sebeúcty, samostatnosti a schopnosti se přizpůsobit změnám. Rozvíjíme schopnost poznávání, učení osvojení si základních principů hodnot zdravé společnosti. To se nám daří naplňovat i prostřednictvím spolupráce s rodiči, ZŠ a dalšími institucemi. Hravou formou připravujeme děti na školu a systematicky pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky.

Období předškolního věku chápeme jako nezastupitelné období dítěte, které se podílí na utváření dětské osobnosti. Cíle orientujeme k dítěti tak, aby bylo spokojené a na čas strávený v mateřské škole vzpomínalo rádo.