Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Doporučení MŠMT obsahuje vyjádření,  které nedoporučuje pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob v mateřské škole. V této souvislosti do odvolání nebudeme konat společné odpolední akce a výlety. 

Během školního roku máme domluvených několik divadelních přestavení v mateřské škole, účastníme se divadel dramatického kroužku dětí v sokolovně, jezdíme do divadla Drak.
Pravidelně chodíme na návštěvy na základní školu, navštěvujeme knihovnu, obecní úřad, poštu, obchod, hospodářství, řemeslníky... Úzce spolupracujeme s učiteli základní školy, s rodiči, s Ekologickým centrem Sever, s Lesy ČR a dalšími institucemi a sdruženími. V rámci zdravého tělesného vývoje, otužování, rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností navštěvujeme solnou jeskyni, účastníme se plaveckého výcviku a lyžování na horách.
Akce obměňujeme podle aktuálních podmínek, potřeb a možností.

podzim
- rodičovské schůzky
- předplavecký výcvik pro předškolní děti
- divadelní představení v MŠ
- příprava a pečení posvícenských koláčků
- společná akce s rodiči „Posvícení v MŠ“
- běh pro zdraví - spolupráce se ZŠ
- polodenní výlet do Hradce Králové – starší děti
- návštěvy solných jeskyní
- pečení brambor v atriu – předškoláci
- uspávání přírody, výroba podzimníčků, výstava v MŠ (společně s rodiči)
- podzimní práce na zahradě MŠ
- výlet do lesa na Biřičku
zima
- Mikulášská nadílka
- pečení vánočního cukroví, či Vizovického pečiva
- zdobení perníčků s rodiči
- vánoční vyrábění s rodiči
- divadelní představení v MŠ, v Draku
- návštěva adventních trhů v KSD - spolupráce s o.s. Ulita
- rozbalování dárků pod stromečkem
- vánoční besídky, posezení s rodiči
- oslava Vánoc (vánoční zvyky a tradice, vánoční zpívání…)
- předplavecký výcvik pro předškolní děti
- návštěvy solné jeskyně
- lyžařská školička - pro přihlášené děti od 4 let
- dětský karneval
- na návštěvě u prvňáčků - předškoláci
- divadelní představení v MŠ a ve Smiřicích
jaro
- vyrábění jarních dekorací na velikonoční jarmark
- návštěva velikonočního jarmarku v KSD - spolupráce s o.s. Ulita
- oslava Velikonoc (velikonoční zvyky a tradice, tematické vyrábění)
- předplavecký výcvik pro předškolní děti
- návštěvy solné jeskyně
- den otevřených dveří
- jarní práce na zahradě
- besídky pro rodiče
- jarní výlet vlakem do Jaroměře - předškoláci
- výlet autobusem do Hradce Králové, jízda turistickým vláčkem
- návštěva hvězdárny s programem
- návštěva hasičů
- tematické návštěvy různých řemesel, statků se zvířaty
- návštěva knihovny
- návštěva významných budov, seznámení s různými profesemi
- fotografování
- ekologické programy
- divadelní představení v MŠ, ve Smiřicích, v divadle Drak
- čarodějnický den v MŠ
- divadelní představení v MŠ, v Draku
léto
- oslava svátku dětí
- polodenní vycházky do přírody
- naučný program v lese, spolupráce s Lesy ČR, s místními myslivci
- třídní výlety
- cyklovýlet pro předškolní děti
- olympiáda dětí
- ekologické programy
- škola v přírodě
- rozloučení se školním rokem „Ahoj školko!“
- rozloučení s budoucími školáky – rozdávání knížek
- předávání klíče od školy budoucím školákům žáky 9. tříd
- návštěva cukrárny - zmrzlina
- hry s vodou, mlhoviště