Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Během školního roku se děti mohou účastnit několika divadelních představení v mateřské škole, v divadle Drak, ve Spolkovém domě ve Smiřicích nebo mohou zhlédnout představení dramatického kroužku dětí ZŠ realizovaná v Sokolovně. 

Společně navštívíme základní školu, knihovnu, obecní úřad, poštu, obchod, hospodářství, řemeslné díly. Úzce spolupracujeme s učiteli základní školy, s rodiči, s Ekologickým centrem Sever, s Lesy ČR a dalšími institucemi a sdruženími. V rámci zdravého tělesného vývoje, otužování, rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností navštěvujeme solnou jeskyni, účastníme se plaveckého výcviku a lyžování na horách. Akce obměňujeme dle aktuálních podmínek a možností. 

Akce tříd

podzim

rodičovské schůzkypředplavecký výcvikpro předškolní dětidivadelní představení v MŠ příprava a pečení posvícenských koláčků společná akce s rodiči „Posvícení v MŠ“polodenní výlet do Hradce Králové – starší dětinávštěvy solných jeskyní pečení brambor v atriu – předškoláciuspávání přírody, výroba podzimníčků, výstava v MŠ (společně s rodiči)podzimní práce na zahradě MŠ výlet do lesa na Biřičku

zima

Mikulášská nadílkapečení vánočního cukrovízdobení perníčků s rodičivánoční vyrábění s rodičidivadelní představení v MŠ, v Drakunávštěva adventních trhů rozbalování dárků pod stromečkemvánoční besídky, posezení s rodiči oslava Vánoc (vánoční zvyky a tradice, vánoční zpívání…) předplavecký výcvik pro předškolní dětinávštěvy solné jeskyně – ledenlyžařská školička – pro přihlášené děti od 4 letdětský karnevalna návštěvě u prvňáčků – předškolácidivadelní představení v MŠ a ve Smiřicích

jaro

vyrábění jarních dekorací na velikonočníjarmarkvelikonočního jarmark – vystoupení dětí ze Zpěváčku oslava Velikonoc (velikonoční zvyky a tradice, tematické vyrábění)předplavecký výcvik pro předškolní dětinávštěvy solné jeskyně – březendivadelní představení v MŠ, v Drakuden otevřených dveříjarní práce na zahradě besídky pro rodičevýlet autobusem do Hradce Králové, jízda turistickým vláčkemnávštěva hvězdárny s programemnávštěva hasičůtematické návštěvy různých řemesel, statků se zvířatynávštěva knihovnynávštěva významných budov, seznámení s různými profesemifotografováníekologické programydivadelní představení v MŠ, ve Smiřicích, v divadle Drakčarodějnický den v MŠ

léto

oslava svátku dětí polodenní vycházky do přírodynaučný program v lese, spolupráce s Lesy ČR, s místními myslivcitřídní výletyolympiáda dětíekologické programyškola v příroděrozloučení se školním rokem „Ahoj školko!“ rozloučení s budoucími školáky – rozdávání knížekpředávání klíče od školy budoucím školákům žáky 9. tříd návštěva cukrárny – zmrzlinahry s vodou, mlhoviště