Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

V době prázdnin v ZŠ máme omezený provoz pro přihlášené děti. Těmto dětem bude v ŠJ nahlášena strava. Pokud si zájem rozmyslíte, nebo dítě onemocní, je potřeba dítěti odhlásit stravu např. přes portál STRAVA.CZ.

 O dvanácti měsíčkách. Inscenaci klasické pohádky Boženy Němcové představí Ivana Bílková, dlouholetá členka Divadla Drak. Bude to originální představení zpracování jak po výtvarné, tak dějové stránce.

Maruška žije v malé chaloupce se svou macechou a nevlastní sestrou. Ty se k ní nechovají vůbec hezky. Vrcholem pak je, když nebohou Marušku pošlou na mráz, aby jim přinesla třeba jahody: „A bez nich se nevracej!“ Co si chudák Maruška teď počne? Venku zuří sněhová vánice, psa by nevyhnal a k tomu ten nesplnitelný, hloupý úkol. Každý přece ví, že jahody v lednu nerostou. Nebo už to nikdo dávno neví?

Popis pozice: částečný úvazek ve třídě Sluníček, úvazek 0, 75% - 30 hodin týdně, pracovní doba od 7. 30. Nástup od 1. 2. 2023, 8. platová třída. Požadujeme pedagogické vzdělání nebo absolvovaný kurz asistenta pedagoga.Nabízíme příjemné pracovní prostředí, vstřícný kolektiv.

Životopis posílejte na adresu: ms@zscernilov.cz

Děkujeme. Mgr. Petra Moravcová

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Dne 2.1. 2023 v době vánočních prázdnin bude omezený provoz MŠ. Přihlášené děti mají nahlášenou stravu. Pokud do MŠ nepřijdete a účast si rozmyslíte, napište prosím co nejdříve omluvenky na adresy tříd a odhlaste dětem stravu. 

Spojený provoz bude probíhat ve třídě Bublinek.

Snímek z 2022-12-19 09-20-51.png

2. 12. Děti si dopoledne projdou adventní trhy v KSD, vyrobí si malý dáreček

2. 12. v 16 h. - předvánoční vystoupení sborečku v KSD 

5.12. – Návštěva Mikuláše, anděla a čerta v MŠ. Děti mohou přijít v kostýmech andělíčků nebo čertíků. Nadílka je zajištěna z financí Klubu rodičů a Šj. 

13.12. – Divadelní představení „Putování za betlémskou hvězdou“ v rámci dopoledne v MŠ.

Třídní Vánoční nadílky pro děti (termíny v šatnách)

Předvánoční setkání - besídky v MŠ, v některých třídách propojené s vyráběním

Kapičky - 20.12. - z důvodu velké nemocnosti pro vás připravíme náhradní termín v novém roce
Sluníčka - 16. 12.- z důvodu velké nemocnosti dětí byla besidka zrušena 
Hvězdičky - 19. 12.
Bublinky - 14. 12.
Školáčci - 12.12.
Sboreček - 15.12. krátké vystoupení pro rodiče

20.12. – Dopolední výlet do Muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Odjezd v 8:40 od MŠ. Přiveďte děti nejpozději 7:30, aby se stihly před odjezdem nasvačit. Návrat – na oběd. S sebou: batůžek s pitím (prosíme o kontrolu lahví, aby dětem při manipulaci s batohem natekly). Nedávejte dětem zimní kombinézy.

Provoz MŠ je do 22.12.

Přejeme Vám krásný adventní čas.

sraz podzimních skřítků.jpg

Ve dnech 24. 10. - 27. 10. budeme mít z důvodu podzimních prázdnin a ředitelského volna omezený provoz. Přihlášené děti ze třídy Sluníček budou spojeny do třídy Kapiček (v přední budově nahoře). Starší přihlášené děti ze třídy Školáčků a Hvězdiček budou ve třídě Bublinek (v zadní budově nahoře). 

Všem nahlášeným dětem je objednána stava. V případě nepřítomnosti dítěte je nutné si stravu odhlásit. 

 Upozorňujeme, že v tomto týdnu nebudou probíhat žádné nadstandartní aktivity.

Vážení rodiče, 

obracíme se na Vás s problémem, který v poslední době často řešíme.

Je nám líto, ale musíme konstatovat, že stále častěji někteří z Vás přivádí do třídy děti, které objektivně vykazují známky nemoci, děti s příznaky kašle, rýmy,… 

Prosíme Vás, nevystavujte nás nepříjemných situací, setkání při kterých buď požadujeme vyzvednutí dítěte ze třídy, nebo v jiných případech vracení nedoléčeného dítěte do domácího léčení. Pokud dítě vykazuje známky nemoci, v mateřské škole nemůže být. Na kašel i rýmu sice někdo pohlíží jako na „běžné nemoci“, ale u dětí se rychle šíří a imunní proti těmto nemocem nejsou ani pedagogové, na kterých je provoz třídy závislý. 

Žádáme Vás, abyste respektovali školní řád a přiváděli do mateřské školy děti zdravé. Buďte ohleduplní k druhým a zamezte tak zbytečnému šíření nemocí na další děti (na děti, které se vrací po nemoci do MŠ a které by po té opět mohly onemocnět) a nepříjemným situacím mezi námi námi a Vámi. 

Výňatek ze školního řádu

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

a) hlásit výskyt infekčního onemocnění, a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání, zajistit dítěti dostatečně dlouhou dobu na vyléčení a zamezit tak dalšímu šíření nemoci,

b) zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…),

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d) bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě podání zprávy o zdravotních obtížích dítěte. 

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci v mateřské škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity 
a důstojnosti. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Odjezd autobusu v 7. 45. Přiveďte děti do MŠ nejpozději v 7.20.

Návrat na oběd v 11.45.

S sebou: batůžek, pláštěnka, 0,5 l láhev s pitím, malá sušenka (ne čokoládová). Svačinu bereme s sebou z MŠ, dětem již žádné jídlo nedávejte.

Prosíme o vhodné oblečení a obuv - ne plátěné boty (budeme se pohybovat v lese).