Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Proběhne na zahradě mateřské školy, před první budovou. 

Ze ČT 17.6. na PÁ 18.6. plánujeme s dětmi spát ve školce.

Děti, prosím, přiveďte ve čtvrtek v 18 hod, nejlépe vykoupané a po jídle (nejsme schopni zajistit vše). Do batůžku jim zabalte nějakou malou večeři (např. namazaný rohlík). Pro děti máme připravený zábavný program, po kterém jim určitě vyhládne. :) 

Dále budou děti potřebovat hřeben (hlavně holčičky), náhradní oblečení (někdo již ve školce má) a plyšového kamaráda na usínání. Pyžamo, kartáček na zuby mají děti ve školce.

Snídani a pitný režim zajistíme (závin a čaj).

V pátek můžete děti vyzvednout jako každý den mezi 12 – 16.15 hod.

V úterý 15. 6. 2021 pojede třída Hvězdičky a Bublinky na výlet do Hradeckých lesů. Budeme odjíždět od mateřské školy v 8:00. Přiveďte děti do třídy nejpozději do 7:45. Svačinu i oběd budeme mít s sebou. Předpokládaný příjezd je ve 14:00 (čas bude ještě upřesněn).

Na výletě nás čeká: hra na rytířském hradišti, procházka lesem, pozorování v oboře divočáků a jelenů, opékání buřtů, stavba lesních domečků, spousta další zábavy :)

Stejný program má i třída Školáčči, která jede ve středu 16. 6. 

V pondělí 14. 6. 2021 se v MŠ uskuteční divadlo Pohádka dračí aneb trable s princeznou. Prosíme, abyste své děti přivedli do 8:10. Děkujeme.

2. 6. - Školáčci, Bublinky, Hvězdičky

8. 6. - Sluníčka, Kapičky.

Pro všechny:
Velká společná fotka dětí na lavičkách v zahradě - cena 30 Kč (libovolný počet)
Individuální fotka dítěte - cena 15 Kč (minimální počet 3 ks) 
Pro zájemce navíc:
Fotka se sourozencem - cena 15 Kč (minimální počet 3 ks)
Fotka s kamarádem - cena 15 Kč (minimální počet 1 ks)

Prosíme Vás, abyste upřesnili počty ve třídě. Pokud nemáte zájem o individuální focení, sdělte to třídním učitelkám. 

Zveme rodiče nově přijatých dětí na první rodičovskou schůzku nově přijatých, která se uskuteční dne 14. 6. od 16 hodin. Schůzka se bude konat kvůli zvýšenému hygienickému opatření ve školní jídelně, kde bude možné dodržet mezi sebou stanovené rozestupy. Školní jídelna se od budov mateřské školy nachází napravo, je s nimi spojena propojovací chodbou.
Na schůzce Vás seznámíme se základními informacemi ze školního řádu, s provozními a organizačními záležitostmi, s postupnou adaptací dítěte v mateřské škole. Sdělíme Vám, co je dobré s dětmi před nástupem procvičovat. Dozvíte se, do jaké třídy vaše dítě nastoupí. Část schůzky bude věnovaná vašim dotazům.

Prosíme Vás, abyste přišli bez dětí. 

Ke stažení: https://www.zscernilov.cz/index.php/ke-stazeni-ms

 

Vážení rodiče, 

pokud jste vhodili do schránky mateřské školy nebo základní školy žádost ke přijetí Vašeho dítěte, očekávejte do dvou pracovních dnů potvrzení přijetí žádosti emailem. Potvrzení posíláme společně s přidělením registračního čísla. 

V případě, že Vám email s potvrzením přijetí do dvou pracovních dnů nebude doručen, sdělte nám prosím tuto skutečnost na adresu ms@zscernilov.cz. Snažíme se tímto upozorněním předejít situaci, která by mohla vést k neregistrované přihlášce.

Zápis do mateřské školy probíhá v období od 1. 5. - 15. 5. Na pozdějsí odevzdání žádosti nemůže být brán zřetel. Děkujeme za pochopení. 

Provoz mateřské školy o letních prázninách bude od 1. 7. - 16. 7. 2021. Lístečky pro zjištění zájmu budeme rozdávat od 30. 4. 2021

Prázdninový provoz v mateřské škole, Číbuz 16.8. – 31.8.2021, 6.15 – 16.15 hodin.

Přihlášky ke přijetí si vyzvedávejte ve třídě Hvězdičky (vyplněné odevzdávejte  nejdéle do 27. 5.)

 

Na základě rozhodnutí MŠMT se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí.

Žádost ke přijetí do mateřské školy, směrnici přijetí a podrobné informace ohledně vyhlášení zápisu najdete v podkapitole - Ke stažení. 

https://www.zscernilov.cz/index.php/ke-stazeni-ms

V dokumentu Vyhlášení zápisu je specifikováno jakým způsobem doručit Žádost ke přijetí do školy a jaké jsou povinné přílohy, které je potřeba k žádosti přiložit. Pro bližší informace si stáhněte uvedenou přílohu. 

Pro školní rok 2021/2022 je v mateřské škole 32 volných míst.