Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Pro rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření školy, se od 1. března 2021 nic nemění a stále mají nárok na tzv. krizové ošetřovné. Na přiloženém odkazu to lze vyplnit elektronicky.

Kdy a jak podat žádost o ošetřovné za měsíc březen?

Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje (stejně jako v předchozích měsících).

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost také dětem v mateřské škole. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Zákonní zástupci vyplní Žádost o odklad školní docházky a podají ji od 1. 4. do 15. 4. 2021 elektronicky nebo doručením do schránky základní školy.

Žádostí o odklad je dítěti v mateřské škole automaticky místo podrženo či rezervováno až do doby, než doloží níže vypsané náležitosti. 

Třídní učitelky po vzájemné dohodě se zákonným zástupcem vyplní dokument Sdělení mateřské školy o dítěti a do konce února jej odešlou do pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje. Po té si zákonní zástupci vyčkají na termín, který od poradny obdrží (vyšetření jsou plánována zpravidla od dubna do konce května). 

Pro odklad je nutné doložit do kanceláře či schránky ZŠ

- Zprávu z PPP Královéhradeckého kraje

- Doporučení odkladu od dětského pediatra.

Pokud se zákonní zástupci na základě zprávy z PPP rozhodnou, že jejich dítě do 1. třídy nastoupí, vyplní dodatečně Žádost ke přijetí do ZŠ a předají ji v kanceláři ZŠ a tuto skutečnost sdělí třídním učitelkám MŠ.

 

IMG_20210221_191822.jpg

„Malý záchranář“ (třída Bublinky, Školáčci - 17. 2., třída Hvězdičky 18. 2).

Co se děti v rámci projektového dne naučí a prakticky si vyzkouší?

  • správně reagovat v nenadálé situaci - jak nepanikařit, jak se zklidnit,
  • jak přivolat pomoc adekvátně vzhledem ke svému věku,
  • základní obvazové techniky, které jsou v první pomoci důležité a efektivní,
  • na resuscitačních figurínách si vyzkouší prakticky:záklon hlavy, nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku),práci s automatickým externím defibrilátorem.

„Bacilů se nebojíme, my si s nimi poradíme“ (třída Sluníčka - 17. 2., třída Kapičky - 18. 2.)

V dnešní době velmi aktuální téma, zaměřené hlavně na prevenci a správné hygienické návyky.

Co se děti v rámci projektového dne naučí a prakticky si vyzkouší?

  • co jsou to viry a bakterie, jak vypadají, jak nám mohou ublížit, nebo pomoci,
  • pochopení pojmů zdraví a nemoc,
  • jak se správně chovat, pokud jsme sami nemocní,
  • preventivní hygienické návyky - správné mytí rukou, jak správně zakrývat ústa a nos přikýchání a kašli, včetně nácviku těchto aktivit s písničkou, v rámci praktického nácviku si děti "strčí ruce" do speciálního přístroje, který jim ukáže, kde mají na rukou nejvíce bakterií.

Pro děti jsou nachystané na závěr diplomy, omalovánky, odměna. Vše probíhá formou hry, nácviku.

PLAKÁTEK KARNEVAL

Od čtvrtka 4. 2. je z důvodu nařízené karantény hygienou třída Hvězdiček uzavřena. 

V případě příznivého vývoje předpokládáme otevření třídy od pondělí 15. 2. 2021. 

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete zde: 

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Děti mají po dobu trvající karantény odhlášené stravné. 

Vážení rodiče,

dnes jsme dostali zprávu z hygieny, která vyhodnotila, že děti které byly v kontaktu s nakaženým dítětem ve čtvrtek vykazuje jako kontakt s nízkou mírou rizika. Od pozitivního testování se počítají dva dny zpětně, kdy bylo dítě s ostatními v přímém kontaktu. První den je sobota, druhý pátek (to ale konkrétní dítě nebylo v MŠ). 

Apelujeme na Vás, abyste zvážili okolnosti a v případě, že je Vaše dítě zcela zdrávo je možné, aby od zítřka do mateřské školy přišlo. Pokud vykazuje známky nemoci (rýma, kašel, vyrážka aj.) je potřeba, abyste kontaktovali dětského lékaře a z preventivních důvodů zastavení šíření možné nákazy si s dítětem došli na testy. 

- příchod dítěte s příznaky infekčních nemocí (teplota, bolest břicha, zvracení, průjem, rýma, kašel… či jakýkoliv další příznak onemocnění

Covid- 19)

- příchod dítěte, které bylo v kontaktu se členem rodiny s příznaky onemocnění Covid-19 (i v případě, že teprve čeká na vyšetření nebo
po něm na výsledky testu)

- příchod doprovodu, který má příznaky infekční nemoci nebo přišel do kontaktu s osobou nakaženou nemocí Covid- 19

Tyto ohrožující situace mohou způsobit nejen rozšíření nákazy mezi dětmi, ale především i rozšíření nemoci mezi zaměstnanci mateřské školy a školní jídelny, bez kterých je chod školy nemožný. 

Přijměte informaci ohledně setkání Vašeho dítěte s jiným dítětem pozitivně testovaným na Covid-19 ve třídě Hvězdiček, jehož pozitivita byla prokázána v úterý večer.  Během středy, bychom měli dostat pokyny z hygieny. Prosíme Vás, abyste vyčkali na další informace.