Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás informovat, že připravujeme nové webové stránky mateřské školy. V současné době se tvoří vizuální podoba. 

Nabídka kroužků a aktivit v MŠ pro školní rok 2023 - 2024 (od 2. 10. do 31. 5.)

Nadstandartní aktivity jsou nabízeny jakou součást ŠVP a jsou realizovány učitelkami MŠ •  Říkej, mluv a povídej (p. uč. Jelínková, každé pondělí od 12:30 – 13:15 h.) 
•  Šikovné ručičky (p. uč. Maršíková, každé liché úterý od 12:30 – 13:30 h.)
•  Chytří stavitelé (p. uč. M. Adamkovičová, každou lichou středu od 12:15 – 13:15 h.)  
•  Hravostí k sobě (p. asistentka D. Bašová, každé sudé úterý od 13.30 – 14.15  h. ve třídě Školáčků) 
•  Logopedická depistáž pro děti (předškoláci září, říjen, děti starší 4 let v listopadu)

Placené kroužky•  Výtvarný kroužek pro talentované děti – pod vedením p. uč. A. Rychtaříkové (každou středu od 15.00 – 16.20 h.)
•  Zpěváček - pěvecký sboreček  - pod vedením p. uč. Hlavaté (každý čtvrtek od 15:30 – 16:20 h.)

Přihlašovat je možné do kroužků a aktivit online od středy 13. 9. od 16 h. (dítě je možné přihlásit pouze na jednu bezplatnou aktivitu). 

Na VV kroužek p. učitelka upřednostňuje děti s VV nadáním a na aktivitu Říkej, mluv a povídej se vybírají děti na základě logopedické depistáže provedené logopedickou asistentkou. Upřednostňujeme děti s logopedickými vadami. 

pozn.  Malí stavitelé, Říkej mluv a povídej, VV kroužek - kapacita je 12 dětí, Šikovné ručičky - 10 dětí. V případě velkého zájmu bude upřednostněno starší dítě před mladším. 

Setkání předškoláků v ZŠ (jedno zábavné odpoledne pro děti, které půjdou od září do školy). 

 

Úplata - 500 Kč měsíčně

Úplata stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Měsíční výše úplaty činí 500 Kč za dítě v měsících září až červen a 250 Kč za měsíc červenec.

Platby plaťte převodem - měsíčně, 2x ročně za období září až prosinec (2 000 Kč) do 15. 9., za období leden – červenec (3 250 Kč) do 15. 1. nebo jednorázově 5 250 Kč. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.

(VS= číslo bylo zasáno/předáno, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

 

Platba do fondu aktivit a akcí – týká se pouze dětí, které neplatí úplatu 

Tato platba se týká pouze předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Z fondu budou hrazena divadla, hvězdárna, výlety, doprava, vstupné atp.). Roční poplatek 1000 Kč pošlete jednorázově do 15. 9. 

(VS= číslo bylo zasáno/předáno, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 46 Kč, nad 6 let 57 Kč.

(VS= pořadové číslo strávníka - přidělí ŠJ, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída) 

Číslo účtu: 192533046/0300

 

Platba do Klubu rodičů - 500 Kč ročně 

Tato platba jde na akce v MŠ pro děti (Mikuláš, Ježíšek, karneval, Velikonoce, rozloučení se školním rokem apod.), pracovní sešity, pomůcky, knížky pro předškoláky...(viz webové stránky podkapitola Pro rodiče/Klub rodičů). Platbu posílejte jednorázově do 15. 9.

(SS = číslo třídy (1-5), KS 0558, poznámka pro příjemce: jméno dítěte)

číslo účtu klubu: 2200884102/2010

Čísla tříd: 1 – Sluníčka, 2 – Kapičky, 3 – Bublinky, 4 – Hvězdičky, 5 - Školáčci

 

 

Přijmeme učitelku mateřské školy 

Popis pozice: částečný pracovní úvazek 79,03%, 9. platová třída
Nástup: 25. 8. 2023 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Moravcová 

Email: ms@zscernilov.cz (na tuto adresu posílejte životopis). 

Telefon: 495432081 (provolba 24 nebo 20) 

Požadujeme plnou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání dle zákona č.563/2004 Sb..

 

Přijmeme školního asistenta do MŠ

Popis pozice: částečný úvazek - 0,4 %, 16 hodin týdně (od 7.30 hod.), 8. platová třída, délka pracovního poměru 12 měsíců

Nástup od 4. 9. 2023

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Moravcová 

Email: ms@zscernilov.cz (na tuto adresu posílejte životopis).

Telefon: 495432081 (provolba 24 nebo 20) 

Na pozici školní asistent poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětem v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo při akcích školy, pomoci při oblékání. Dále vykonává např. organizační činnosti při stravování, podporuje děti při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka. 

Požadujeme pedagogické vzdělání nebo absolvovaný kurz asistenta pedagoga.

Uchazeč dosahuje na tuto kvalifikaci:

středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským
a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga;středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga

 

Vážení rodiče, 

zvememe Vás na rodičovské schůzky do tříd mateřské školy. Prosíme Vás, abyste si udělali čas a dostavili se bez dětí. Děkujeme. 

Kapičky - 5.9.2023 od 16.00 hod.

Školáčci - 6.9.2023 od 16:00 hod.

Hvězdičky - 7. 9. 2023 od 16 hod.

Bublinky - 12. 9. 2023 od 16 hod.

Sluníčka - 20.9.2023 od 16 hod.

Prázdninový provoz pro přihlášené děti ze třídy Sluníček, Kapiček a dětí z MŠ Číbuz bude ve třídě Sluníček (6:30 - 16:30).

 

Prázdninový provoz pro přihlášené děti ze třídy Hvězdiček, Bublinek a Školáčků bude ve třídě Hvězdiček (6:30 - 16 hod., od 16 hod. - třída Sluníček).

Seznamy rozdělení dětí do tříd jsou k nahlédnutí ve třídách MŠ. 

28. 6. od 9:15 hod. Proběhne pasování předškoláků na hale ZŠ.