Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Nabídka kroužků a aktivit v MŠ pro školní rok 2023 - 2024 (od 2. 10. do 31. 5.)

Nadstandartní aktivity jsou nabízeny jakou součást ŠVP a jsou realizovány učitelkami MŠ •  Říkej, mluv a povídej (p. uč. Jelínková, každé pondělí od 12:30 – 13:15 h.) 
•  Šikovné ručičky (p. uč. Maršíková, každé liché úterý od 12:30 – 13:30 h.)
•  Chytří stavitelé (p. uč. M. Adamkovičová, každou lichou středu od 12:15 – 13:15 h.)  
•  Hravostí k sobě (p. asistentka D. Bašová, každé sudé úterý od 13.30 – 14.15  h. ve třídě Školáčků) 
•  Logopedická depistáž pro děti (předškoláci září, říjen, děti starší 4 let v listopadu)

Placené kroužky•  Výtvarný kroužek pro talentované děti – pod vedením p. uč. A. Rychtaříkové (každou středu od 15.00 – 16.20 h.)
•  Zpěváček - pěvecký sboreček  - pod vedením p. uč. Hlavaté (každý čtvrtek od 15:30 – 16:20 h.)

Přihlašovat je možné do kroužků a aktivit online od středy 13. 9. od 16 h. (dítě je možné přihlásit pouze na jednu bezplatnou aktivitu). 

Na VV kroužek p. učitelka upřednostňuje děti s VV nadáním a na aktivitu Říkej, mluv a povídej se vybírají děti na základě logopedické depistáže provedené logopedickou asistentkou. Upřednostňujeme děti s logopedickými vadami. 

pozn.  Malí stavitelé, Říkej mluv a povídej, VV kroužek - kapacita je 12 dětí, Šikovné ručičky - 10 dětí. V případě velkého zájmu bude upřednostněno starší dítě před mladším. 

Setkání předškoláků v ZŠ (jedno zábavné odpoledne pro děti, které půjdou od září do školy).