Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Nabídka kroužků a aktivit v MŠ pro školní rok 2022 - 2023 (od 3. 10. do 31. 5. )

Nadstandartní aktivity jsou nabízeny jakou součást ŠVP a jsou realizovány učitelkami MŠ 

• Říkej, mluv a povídej (p. uč. Jelínková, každé pondělí od 12:30 – 13:15) 

• Šikovné ručičky (p. uč. Maršíková, každé liché úterý od 12:30 – 13:30)

• Chytří stavitelé (p. uč. Z. Látrová, každou lichou středu od 12:15 – 13:15)

• logopedická depistáž pro předškoláky (říjen) 

Placené kroužky

• Výtvarný kroužek pro talentované děti – pod vedením p. uč. Rychtaříkové (každou středu od 15.00 – 16.20).

•  Zpěváček - pěvecký sboreček  - pod vedením p. uč. Hlavaté (každý čtvrtek od 15:30 – 16:20)

Přihlašovat je možné do kroužků a aktivit ve tř. Bublinek od středy 14. 9. od 6.30 (dítě je možné přihlásit pouze na 1 bezplatnou aktivity).

Na VV kroužek p. uč. upřednostňuje děti s VV nadáním a na aktivitu Říkej, mluv a povídej se vybírají děti na základě logopedické depistáže provedené logopedickou asistentkou. Upředňostňujeme děti s logopedickými vadami. 

pozn.  Malí stavitelé, Říkej mluv a povídej, VV kroužek - kapacita je 12 dětí, Šikovné ručičky - 10 dětí. V případě velkého zájmu bude upřednostněno starší dítě před mladším. 

 

Setkání předškoláků v ZŠ (zábavné odpoledne pro děti, které se chystají do školy) Lenka Javůrková a Martina Cachová