Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Úplata 500 Kč měsíčně

Úplata stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Měsíční výše úplaty činí 500 Kč za dítě v měsících září až červen a 250 Kč za měsíc červenec.

Platby plaťte převodem - měsíčně, 2x ročně za období září až prosinec (2 000 Kč) do 15. 9., za období leden – červenec (3 250 Kč) do 15. 1. nebo jednorázově 5 250 Kč. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.

(VS= rodné číslo dítěte, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

 

Platba do fondu aktivit a akcí – týká se pouze dětí, které neplatí úplatu 

Tato platba se týká pouze předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Z fondu budou hrazena divadla, hvězdárna, výlety, doprava, vstupné atp.). Roční poplatek 1000 Kč pošlete jednorázově do 15. 9. 

(poznámka pro příjemce: aktivity, jméno dítěte)

číslo účtu školy: 181781749/0300

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 43 Kč, nad 6 let 53 Kč.

(VS= pořadové číslo strávníka - přidělí ŠJ, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída) 

Číslo účtu: 192533046/0300

 

Platba do klubu rodičů 500 Kč ročně  - (výše poplatku bude projednaná na schůzkách na začátku září)

Tato platba jde na akce v MŠ pro děti (Mikuláš, Ježíšek, karneval, Velikonoce, rozloučení se školním rokem apod.), pracovní sešity, pomůcky, knížky pro předškoláky...(viz webové stránky podkapitola Pro rodiče/Klub rodičů). Platbu posílejte jednorázově do 15. 9.

(SS = číslo třídy (1-5), KS 0558, poznámka pro příjemce: jméno dítěte)

číslo účtu klubu: 2200884102/2010

Čísla tříd: 1 – Kapičky, 2 – Sluníčka, 3 – Hvězdičky, 4 – Bublinky, 5 - Školáčci

Prosíme Vás, abyste nám nepřítomnost dítěte psali na třídní e-mailové adresy. Upřesněte nám, na kdy dítě omlouváte, případně, jak budu v počátku školního roku chodit. Děkujeme. 

E-omluvenka: 

Třída Sluníčka: slunicka@zscernilov.cz

Třída Kapičky: kapicky@zscernilov.cz 

Třída Bublinky: bublinky@zscernilov.cz

Třída Hvězdičky: hvezdicky@zscernilov.cz

Třída Školáčci: skolacci@zscernilov.cz

Vážení strávníci a rodiče dětí, 

přijměte prosím informace k začátku nového školního roku.

  1. Z důvodu zvýšení cen potravin a energií dojde od 1. 9. 2022 k navýšení cen stravného.
Oběd:
   - děti 7-10 let 28 Kč
   - děti 10-14 let 32 Kč
   - děti nad 15 let 40 Kč
   - cizí strávníci 77 Kč
Celodenní strava MŠ:
   - děti do 6 let 43 Kč
   - děti 7-10 let 53 Kč
  2. Objednejte si včas obědy na září podle vlastních potřeb - nikdo není automaticky přihlášen. Další měsíce budou již přihlášeny automaticky. Prosím, hlídejte si v zájmu vlastních dětí kredit, při nulovém zůstatku nemůže být oběd vydán.
  3. Odhlašování stravy provádějte prostřednictvím internetové stránky www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Strava (nyní dostupná i pro iOs). Nově je také nastaveno odhlašování do 7 hodin na ten den, proto již není nutné ráno volat.
  4. Zálohu čipu je možné uhradit pouze bezhotovostně stržením částky z konta stávníka. 
  5. Upozorňujeme, že dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den nepřítomnosti ve škole. Za následující neodhlášené dny jsme nuceni dle zákona doúčtovat režijní náklady ve výši 37 Kč.

Podrobné informace naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je vyvěšen prostorách jídelny a vzdáleně dostupný na stránkách školy www.zscernilov.cz. Případné dotazy volejte 495 431 478 nebo pište na e-mail jidelna@zscernilov.cz.

Terníny rodičovských schůzek: 
5. 9. od 16:00 Kapičky a Sluníčka 
6. 9. od 15:30 Školáčci, od 16:00 Hvězdičky a Bublinky 

Na schůzkách Vám budeme sdělovat důležité informace ohledně režimu, pravidel, akcí, klubu rodičů … Účast rodičů je potřebná. 

Prosíme Vás, přijďte bez dětí. Děkujeme.

Místo bylo již obaszeno. 

UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY na částečný - 60% úvazek do 11. 2. 2023, s předpokladem prodloužení do konce školního roku.
Nástup: srpen/září 2022.
Požadujeme plnou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání dle zákona č.563/2004 Sb..
Zájemci o přijetí mohou posílat životopis na email: ms@zscernilov.cz

Bublinky - úterý 21. 6. 

Hvězdičky - středa 22. 6. 

Kapičky - čtvrtek 23. 6. 

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na 1. rodičovskou schůzku nově přijatých dětí v úterý 14. 6. od 16 hodin do školní jídelny.

 

V úterý 7.6. 2022 jedeme se staršími dětmi (Bublinky, Hvězdičky, Školáčci) na výlet do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové. 

Prosíme Vás o včasný příchod do MŠ v 7:10.

Příjezd autobusu k MŠ předpokládáme ve 14:30.

Děti s sebou potřebují batoh, pití a pláštěnku. (svačinku a oběd dostanou děti ve školce.)

 

 

V úterý 17. 5. 2022 jedeme na výlet do hvězdárny. Prosíme Vás o včasný příchod do MŠ v 7:15. S sebou: batoh, pití.