Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

IMG 7889  IMG 7888  IMG 7891

Motto:

"Jsme zvídavé dětičky,
hledáme nové cestičky,
hrajeme si zpíváme,
na svět vesele se díváme." 

 

Kdo se o nás stará?

p. učitelka: Mgr. Marie Jelínková

Věková skupina

Děti s odkladem školní docházky a děti ve věku 5 - 7 let. 

 

Počet dětí

16 dětí

 

Denní režim 

  6.30 – 8.15           příchod dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně, práce s dětmi s OŠD (7.30h. přechod ze zadní budovy MŠ do třídy Školáčků)

  8.15 – 8.30           ranní komunitní kruh, ranní cvičení, řízené činnosti (úterý 8:00-8:45h. TV v tělocvičně ZŠ)

  8.30 – 8.45           průběžná hygiena a dopolední svačina 

  8.45 – 9.30           didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, procvičování grafomotoriky,...

  9.30 – 11.30         pobyt venku

11.30 – 12.00         hygiena, oběd

12.00 – 13.30         hygiena, poslech pohádek, odpočinek, individuální práce s dětmi s OŠD (přechod do 3. a 4. třídy)

13:30 – 14.15         klidové hry, volné hry dle zájmu dětí

14.15 – 14.30         hygiena, svačina

14.45 – 16.00         odpolední zájmové činnosti, individuální práce, didakticky cílené činnosti, spontánní hry, pobyt venku

16:00 - 16:30          přechod do první budovy, do třídy Sluníček