Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

20180912 090929     20180912 090948     20180912 091349

 

Motto:

Máme se tu všichni rádi,

 jsme tu dobří kamarádi.

Všechno se nám bude dařit,

protože se budem snažit.

Budeme si spolu hrát,

cvičit,zpívat, tancovat.

 

Kdo se o nás stará?

Učitelky: Jana Maršíková Dis,  Michaela Čechurová Dis.

Provozní: Pavlína Potůčková

 

Věková skupina

Děti 4-6 let

 

 Počet dětí

 27 dětí 

 

Provoz třídy: 6.30-16.00 (po té jsou děti převedeny do třídy Sluníček).

 

Denní režim 

   6.30 – 8.30          příchod dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce, didaktické činnosti ve skupinách i individuálně

   8.30 – 8.45          úklid, ranní kruh

                               ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry

                               cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální

                               jazykové chvilky

   8.45 – 9.15          průběžná hygiena a dopolední svačina (přesnídávka)

                               postupné dokončování činností

   9.15 – 9.45          cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální,

                               relaxační chvilky, pohybové hry…

 9.45  – 11.45         převlékání, pobyt venku

11.45 – 12.15         hygiena, oběd, hygiena, čistění zubů, příprava na odpočinek

12.15 – 14.15         odpočinek, náhradní aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.15 – 14.30         hygiena, svačina

14.45 – 16.00         odpolední zájmové činnosti, individuální práce, didakticky zacílené činnosti, spontánní hry dětí, pobyt venku

16.00 - 16. 30         přechod do první budovy, třídy Sluníček

20180912 095423     20180912 113449     20180912 095812

20180912 091303    20180912 091619     20180912 095529     20180912 113757