Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

IMG 8004  IMG 8008  IMG 8028

Motto:

My jsme velké hvězdičky, kluci, holky, holčičky.

Když nebudeme stranou stát, hned budeme všechno znát.

Jak se žije u nás doma, kdo je on, a kdo je ona.

Kdo na světě má nás rád, komu máme pomáhat.

Umíme si kreslit hrát, písničku si zazpívat, dokonce i počítat.

Až spočítáme všechny hračky, povíme si básničky.

My jsme malé  hvězdičky, poznáváme svět celičký.

Do školky chodíme rádi, jsme tu dobří kamarádi.

 

Kdo se o nás stará?

Učitelky: Mgr. Petra Moravcová, Bc Zuzana Látrová, Ing. Monika Adamkovičová

Provozní: Petra Šulcová

 

Věková skupina

Děti 5-7 let

 

Počet dětí

26 dětí 

 

Provoz třídy: 7.00 - 16.00 (po té jsou děti převedeny do třídy Sluníček)

 

Denní režim 

   6.30 – 8.30          příchod dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně

   8.30 – 8.45          úklid, ranní kruh

                               cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální

                               ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry

                               jazykové chvilky

   8.45 – 9.15          průběžná hygiena a dopolední svačina (přesnídávka)

                               postupné dokončování činností

   9.15 – 9.45          cílené didaktické činnosti frontální, skupinové a individuální,

                               relaxační chvilky, pohybové hry…

 9.45  – 11.45         převlékání, pobyt venku

11.45 – 12.15         hygiena, oběd, hygiena, čistění zubů, příprava na odpočinek

12.15 – 14.15         odpočinek, náhradní aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.15 – 14.30         hygiena, svačina

14.45 – 16.30         odpolední zájmové činnosti, individuální práce, didakticky zacílené činnosti, spontánní hry dětí, pobyt venku

 IMG 8007  IMG 8005  IMG 8030

 

IMG 8031  IMG 8045   DSC0027