Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Možnosti a ceny:
skupina- 15x21 cm - 40,- Kč
jednotlivec- 10x15 cm 3 ks - 50,- Kč
sourozenci- 10x15 cm 3 ks - 50,- Kč
kamarádi- 1 ks 10x15 cm - 20,- Kč
foto tablo- 1 ks 10x15 cm - 20,- Kč

Dne 30. 5. 2023 pojede třída Hvězdiček, Bublinek a Školáčků na výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Odjezd od MŠ v 7:30. Přivádějte děti nejdéle v 7:15

S sebou: Batůžek, pití, pláštěnku.

VÁŽENÍ RODIČE, ZVEME VÁS NA BESÍDKU PRO RODIČE:

KAPIČKY 16. 5. 2023 OD 16:00 (ve třídě Hvězdiček - zadní budova přízemi, v případě hezkého počasí venku).

SLUNÍČKA 17. 5. 2023 OD 16:00

HVĚZDIČKY 11. 5. 2023 OD 16: 00

BUBLINKY 18. 5. 2023 OD 16:00

ŠKOLÁČCI 11. 5. 2023 OD 16:15.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS. 

Třída Školáčků, Bublinek a Hvězdiček pojede 16. 5. na hvězdárnu v Hradci Králové. Prosíme Vás o včasný příchod do MŠ nejdéle v 7:15. S sebou: batoh, pití. Svačinu si bereme s sebou. 

Možnosti a ceny:
skupina- 15x21 cm - 40,- Kč
jednotlivec- 10x15 cm 3 ks - 50,- Kč
sourozenci- 10x15 cm 3 ks - 50,- Kč
kamarádi- 1 ks 10x15 cm - 20,- Kč
foto tablo- 1 ks 10x15 cm - 20,- Kč

Divadelní představení v MŠ - Příběh šneka Bedřicha 

Autorská činoherně-loutková pohádka s písničkami, jejímž hlavním hrdinou je šnek Bedřich zalezlý ve své ulitě. Byl by nejraději, kdyby ho nikdo neotravoval a každý se staral sám o sebe. Jenomže...

5. 5. od 13.00 - 18.00 hodin zveme děti s rodiči k zápisu do mateřské školy. Zápis proběhne ve třídě Sluníček - v první budově, v přízemí.

S sebou si přineste:

1. žádost k předškolnímu vzdělávání  (lze ji vytisknout z webových stránek - ke stažení)
2. originál rodného listu dítěte ke kontrole nebo kopii v případě bezkontaktního předání
3. potvrzení od lékaře o povinném očkování  (je to druhý list žádosti - vytiskněte s přihláškou)
4. občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte

Případně podle individuální situace přineste:

5. kopii dokladu o povolení pobytu – u dětí - cizinců 
6. kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů, dětí v pěstounské péči.

Kritéria přijetí MŠ Černilov 2023/2024

Děti budou přijaty k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 v tomto pořadí:
1) Děti, které mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu (v případě cizinců místo pobytu), seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
2) Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) mimo školský obvod mateřské školy seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Školský obvod spádové mateřské školy tvoří obce Černilov, Bukovina, Újezd, Divec, Libřice, Lejšovka, Výrava.

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

Pro školní rok 2023/2024 je v mateřské škole 30 volných míst.

plakát_zápis_2023.jpg