Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Vážení rodiče, 
zveme Vás na první rodičovskou schůzku nově přijatých dětí, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 16 hodin ve třídě Sluníček (v přední budově, v přízemí). 
Na schůzce Vás seznámíme se základními informacemi ze školního řádu, s provozními a organizačními záležitostmi, s postupnou adaptací dítěte v mateřské škole. 

Předáme Vám složku s informacemi a s dokumenty,  z nichž některé budeme potřebovat na schůzce vyplnit a odevzdat. Jsou to konkrétně: evidenční list dítěte, přihláška ke stravování a přihláška ke vstupu do Klubu rodičů.

Sdělíme Vám, co je dobré s dětmi před nástupem do mateřské školy procvičovat. Část schůzky bude věnovaná Vašim dotazům.Vaše účast na schůzce je nutná. V případě, že se osobně nemůžete zúčastnit, pošlete zástupce z rodiny, který Vám dokumenty a informace předá. 
Prosíme Vás, abyste přišli bez dětí. 

Děkujeme a těšíme se na setkání. 

Výsledky najdete 12. 5. v podkapitole KE STAŽENÍ.  

Ahoj školko - plakát 2023.jpg

V úterý 20. 6. 2023od 9:00 se uskuteční ekologický program střediska Sever u nás v MŠ. Pro děti z Bublinek a Školáčků. 

13. 6. 2023. od 15:00 bude probíhat v prostorách školy "Předškoláček" Pro předškolní děti, které nastupují v září do ZŠ (Bublinky, Školáčci).  

Ve středu 31. 5. 2023 od 10:00 se uskuteční divadlo v sokolovně "O princi, který měl smůlu". Vystoupí děti z dramatického kroužku základní školy Černilov. 

Dne 30. 5. 2023 pojede třída Sluníček a Kapiček na výlet do ZOOPARKU Stěžery.

Odjezd od MŠ v 7:30. Přivádějte děti nejdéle v 7:15

Možnosti a ceny:
skupina- 15x21 cm - 40,- Kč
jednotlivec- 10x15 cm 3 ks - 50,- Kč
sourozenci- 10x15 cm 3 ks - 50,- Kč
kamarádi- 1 ks 10x15 cm - 20,- Kč
foto tablo- 1 ks 10x15 cm - 20,- Kč